faqe_banner

Ndërmjetësit e Isavukonazolit

 • (ΑS,ΒR)-Β-(2,5-Difluorofenil)-Β-Hidroksi-Α-Metil-1H-1,2,4-Triazol-1-Butanenitril

  (ΑS,ΒR)-Β-(2,5-Difluorofenil)-Β-Hidroksi-Α-Metil-1H-1,2,4-Triazol-1-Butanenitril

  Vetitë Kimike dhe Fizike

  Deklarata paraprake: P261-P305 P351 P338

  Deklaratat e rrezikut: H302-H315-H319-H335

  (αS,βR)-β-(2,5-Difluorofenil)-β-hidroksi-α-metil-1H-1,2,4-triazol-1-butanenitrili është një ndërmjetës në sintezën e Isavukonazolit, një antifungal me bazë triazoli agjent për trajtimin e infeksioneve fungale invazive.

  Nëse jeni të interesuar për produktet tona ose keni ndonjë pyetje, ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni!

  Produktet nën patentë ofrohen vetëm për qëllime R & D.

 • 1-(((2R,3S)-2-(2,5-difluorofenil)-3-metiloksiran-2-il)metil)-1H-1,2,4-triazol

  1-(((2R,3S)-2-(2,5-difluorofenil)-3-metiloksiran-2-il)metil)-1H-1,2,4-triazol

  Vetitë Kimike dhe Fizike

  Deklarata paraprake: P261-P305 P351 P338

  Deklaratat e rrezikut: H302-H315-H319-H335

  (αS,βR)-β-(2,5-Difluorofenil)-β-hidroksi-α-metil-1H-1,2,4-triazol-1-butanenitrili është një ndërmjetës në sintezën e Isavukonazolit, një antifungal me bazë triazoli agjent për trajtimin e infeksioneve fungale invazive.

  Nëse jeni të interesuar për produktet tona ose keni ndonjë pyetje, ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni!

  Produktet nën patentë ofrohen vetëm për qëllime R & D.