faqe_banner

Ilaçi i ri i Bayer për zemrën Vericiguat është miratuar në Kinë

Më 19 maj 2022, Administrata Kombëtare e Produkteve Mjekësore të Kinës (NMPA) miratoi aplikacionin e marketingut për Vericiguat të Bayer (2,5 mg, 5 mg dhe 10 mg) nën emrin e markës Verquvo™.

Ky medikament përdoret në pacientët e rritur me insuficiencë kronike të zemrës simptomatike dhe me fraksion të reduktuar ejeksioni (fraksioni i ejeksionit <45%), të cilët janë stabilizuar pas një ngjarjeje të fundit të dekompensimit me terapi intravenoze, për të zvogëluar rrezikun e shtrimit në spital për dështim të zemrës ose terapi urgjente me diuretikë intravenoze.

Miratimi i Vericiguat u bazua në rezultatet pozitive nga studimi VICTORIA, i cili tregoi se Vericiguat mund të zvogëlojë më tej rrezikun absolut të vdekjes kardiovaskulare dhe shtrimit në spital për dështimin e zemrës me 4,2% (reduktim absolut i rrezikut në ngjarje/100 pacient-vjet) për pacientët me zemër dështimi të cilët kishin një ngjarje të fundit të dekompensimit të dështimit të zemrës dhe ishin të qëndrueshme në terapi intravenoze me fraksion të reduktuar të ejeksionit (fraksioni i ejeksionit <45%).

Në janar 2021, Vericiguat u miratua në Shtetet e Bashkuara për trajtimin e insuficiencës kronike simptomatike të zemrës në pacientët me fraksion ejeksioni nën 45% pasi përjetuan një ngjarje të përkeqësimit të dështimit të zemrës.

Në gusht 2021, aplikacioni i ri i drogës për Vericiguat u pranua nga CDE dhe më pas u përfshi në procesin e rishikimit dhe miratimit prioritar mbi bazën e "barnave klinikisht urgjente, ilaçeve inovative dhe ilaçeve të reja të përmirësuara për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve të mëdha infektive dhe sëmundjeve të rralla". .

Në prill 2022, Udhëzuesi AHA/ACC/HFSA 2022 për Menaxhimin e Insuficiencës së Zemrës, i cili u lëshua bashkërisht nga Kolegji Amerikan i Kardiologjisë (ACC), Shoqata Amerikane e Zemrës (AHA) dhe Shoqata e Insuficiencës së Zemrës të Amerikës (HFSA), e përditësuar trajtimi farmakologjik i dështimit të zemrës me fraksion të reduktuar të nxjerrjes (HFrEF) dhe përfshiu Vericiguat në barnat e përdorura për trajtimin e pacientëve me HFrEF me rrezik të lartë dhe përkeqësime të dështimit të zemrës bazuar në terapinë standarde.

Vericiguat është një stimulues sGC (guanilate ciklazë e tretshme) me mekanizëm të ri të zhvilluar bashkërisht nga Bayer dhe Merck Sharp & Dohme (MSD).Mund të ndërhyjë drejtpërdrejt në çrregullimin e mekanizmit të sinjalizimit të qelizave dhe të riparojë rrugën NO-sGC-cGMP.

Studimet paraklinike dhe klinike kanë treguar se shtegu sinjalizues i guanozinës monofosfat ciklik (cGMP) i tretshëm në NO-guanilate ciklazë (sGC) është një objektiv i mundshëm për përparimin e dështimit kronik të zemrës dhe terapinë e dështimit të zemrës.Në kushte fiziologjike, kjo rrugë sinjalizuese është një rrugë kyçe rregullatore për mekanikën e miokardit, funksionin kardiak dhe funksionin endotelial të enëve të gjakut.

Në kushtet patofiziologjike të dështimit të zemrës, rritja e inflamacionit dhe mosfunksionimi vaskular reduktojnë biodisponueshmërinë e NO dhe sintezën e cGMP në rrjedhën e poshtme.Mungesa e cGMP çon në disrregullim të tensionit vaskular, sklerozë vaskulare dhe kardiake, fibrozë dhe hipertrofi, si dhe mosfunksionim të mikrocirkulacionit koronar dhe renal, duke çuar kështu më tej në dëmtim progresiv të miokardit, rritje të inflamacionit dhe rënie të mëtejshme të funksionit kardiak dhe renal.


Koha e postimit: Maj-19-2022